previous arrow
next arrow
Slider
facebook_page_plugin
joomla responsive menu bootstrap

wypiewali zote srebrne lub brzowe struny 1 20160411 1079521781Przez dwa kolejne dni 9 i 10 kwietnia 20016, w pięknych wnętrzach Zamku Królewskiego w Niepołomicach rozbrzmiewał śpiew zespołów chóralnych, które przyjechały tutaj by wziąć udział w zmagania XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów " O złotą strunę..."

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Burmistrz Niepołomic Roman Ptak.
W konkursie uczestniczyło 25 chórów z różnych regionów Polski, w tym chóry szkolne, akademickie, ze szkół muzycznych, parafii, stowarzyszeń, instytucjach kultury. W sali akustycznej zaprezentowało się blisko 850 chórzystów amatorów reprezentujących różne grupy wiekowe.

Zespoły wykonywały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min. Chóry zaprezentowały swoje możliwości artystyczne i repertuarowe.

Prezentacje konkursowe oceniało Jury w składzie:
-ks. dr hab. Robert Tyrała – przewodniczący,
- prof. dr hab. Jerzy Kurcz
- prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
- prof. dr hab. Wiesław Delimat

Jury z wielkim uznaniem odnotowało wysoki poziom konkursu, liczne, nowe prezentacje, niektóre chóry występowały po raz pierwszy i to z dużym sukcesem, widoczna była radość i entuzjazm śpiewania, piękne stroje chóralne, wielka kultura prezentacji, a to wszystko sprawiało, że w tych dniach Niepołomice przeżywały wielkie święto chóralne.
W grupie 25 chórów jest tak wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych. Czego dowodem jest przyznanie złotych i srebrnych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów i dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji.

Jury przyznało nagrody w następujący sposób:

„Złotą strunę“
1)Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2)Zespół Wokalny Cantata Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.Ludomira Różyckiego w Myślenicach
3)Chór Żeński Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach
4)Krakowski Chór Żeński przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
5)Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica
6)Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej
7)Chór kameralny Lege Artis w Krakowie
8) Krakowski Chór Męski przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
9)Chór Kantylena III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie
10)Młodzieżowy Chór Fermata z Zielonek
11)Rybnicki Chór Kameralny Autograph
12)Chór Kameralny Animato z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach

„Srebrną strunę“
1)Chór dziecięcy Harmonia ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej i Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
2)Krakowski Chór Młodzieżowy II Liceum Ogólnokształcącego i MDK Dom Harcerza
3)Chór Gaudium z Brzeska
4)Chór Cantiamo z Gimnazjum Miejskiego w im. Władysława Jagiełły w Leżajsku
5)Chór Cantata z Niepołomic
6)Akademicki Chór Politechniki Opolskiej
7)Chór Gaudium z Gminnego Ośrodek Kultury w Lubniu - filia w Skomielnej Białej
8)Chór Nauczycielski Związku Nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury Akord w Mielcu

„Brązową strunę“
1)Chór Veritas w Nowosielcach
2)Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach
3)Chór Wrzos z Głębowic
4)Chór mieszany Echo przy Trzebińskim Centrum Kultury
5)Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie Echo przy Domu Kultury Podgórze


Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymały pamiątkowe statuetki Cecylki. Wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Postanowiono przyznać następujące nagrody pieniężne:

Grand Prix Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza za szczególne walory i kulturę wykonywanej muzyki sakralnej w wysokości 4.000 zł

Chórowi Żeńskiemu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach

wręczoną bezpośrednio przez przedstawiciela Jego Eminencji ks. dr hab. Roberta Tyrałę

W kategorii Chóry dorosłe nagród pieniężnych nie przyznano.

W kategorii Chóry młodzieżowe i akademickie nagrody pieniężne otrzymują:

I miejsce - Krakowski Chór Żeński przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, nagrodę Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka i nagrodę finansową - 2.500 zł
Ex aequo
I miejsce - Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej, nagrodę Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka i nagrodę finansową - 2.500 zł 

II miejsce – Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica i nagrodę finansową w wysokości 2.000zł

III miejsca - Chór kameralny Lege Artis w Krakowie i nagrodę finansową 1.000 zł.
Ex aequo
III miejsca - Chór Kameralny Animato z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
i nagrodę finansową 1.000 zł.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 10 kwietnia 2016 r. o godz.18.00 w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Jury wyraziło gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci.
Przewodniczący Jury złożył podziękowania Burmistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, gospodarzom konkursu Centrum Kultury z panią dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za serdeczne przyjęcie blisko 850 chórzystów. Doskonała organizacja, pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu, o czym świadczą ich słowa: „że czuli się tutaj jak w domu”.

Jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów zwróciło się do organizatorów z sugestią o dalszą kontynuację konkursu w Niepołomicach w roku 2017.

 

 więcej fotorelacja