podstawy rysunku i malarstwa 2

Warsztaty kierowane są do uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, które chcą rozwijać swoje umiejętności rysunkowe i malarskie. 

Podczas warsztatów instruktor prowadzący czuwa nad każdym uczestnikiem udzielając indywidualnych uwag, sugestii i wskazówek.

Uczestnicy poznają różne techniki rysunku i malarstwa, elementy kompozycji plastycznej i przestrzennej, doskonalą uzdolnienia plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, rozwijają swoją wrażliwość, wyobraźnię, spostrzegawczość i kreatywność.

Uczestnikiem warsztatów może zostać prawie każdy, kto ma ochotę pracować nad rozwojem własnego talentu plastycznego i chce miło spędzić czas – malując i rysując w grupie rówieśników o podobnych zainteresowaniach.

Dodatkowe informacje:

cena: 60,00 zł/ m-c

zapewniamy potrzebne materiały

warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor, z doświadczeniem artystycznym

więcej szczegółów można uzyskać w domu kultury

  • 60,00 zł/m-c