dziewczynka przy pracy na pódełku ułozony wycięty motyl

Warsztaty kierowane są do dzieci w wieku szkolnym, które lubią działania artystyczne i rękodzielnicze wymagające wiekszego wkładu pracy.

Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki artystyczne, narzędzia, materiały oraz ich zastosowanie, uczą się i doświadczają bezpośrednio działając na nich, a stworzone małe dzieła zabierają ze sobą do domu.

Dobór form i technik artystycznych dostosowany jest do wieku uczestników. Dzieci wykonują różnorodne formy przestrzenne i elementy dekoracyjne, m.in.  zdobią przedmioty w technice decoupage, tworzą biżuterię koralikową, filcują, szyją zabawki i ozdoby, malują na różnorodnym podkładzie, projektują swoje małe dzieła, tworzą z gliny i mas plastycznych.

Zajęcia rozwijają wyobraźnię, kreatywność, uczą wytrwałości i cierpliwości, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami. Rozwijają zdolności artystyczne, poczucie piękna, kompozycji przestrzennej.

Informacje dodatkowe:

zajęcia trwają 90 min.

cena – 20,00 zł/ zajęcia

więcej informacji w domu kultury

  • 20,00 zł/zajęcia