dziewczynka grająca na pianinie

Warsztaty gry na pianinie kierowane są do uzdolnionych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia są dostosowane do wieku i indywidualnych umiejętności uczestnika i odbywające się w trybie indywidualnym, uczestnik – instruktor.

Podczas zajęć uczestnik rozwija swój talent muzyczny, poznaje i doskonali umiejętność gry, słuch i wrażliwość muzyczną, poznaje budowę instrumentu,  technikę gry, podstawy zapisu i odczytu nutowego.

Poza rozwojem muzycznym gra na pianinie rozwija m.in. koncentracje, koordynację, pamięć, cierpliwość i wytrwałość, zdolności twórcze i improwizacyjne, pewność i poczucie własnej wartości.

dodatkowe informacje:

wymagany własny instrument w domu celem urwalania zdobytych umiejętności

cena: zajęcia 45 min. – 50,00 zł

więcej szczegółów w domu kultury

  • 50,00 zł/lekcja