rysunrk i malarstwo 7

Rysunek i malarstwo sztalugowe to warsztaty kierowane do osób w różnym wieku. Ta forma ma charakter integracyjny, gdzie obok uzdolnionych dzieci i młodzieży pracują osoby dorosłe, a artyści amatorzy szlifujący swój warsztat. W zajęciach mogą uczestniczyć uzdolnione artystycznie osoby powyżej 10 roku życia.

Podczas warsztatów instruktor prowadzący czuwa nad każdym uczestnikiem udzielając indywidualnych uwag, sugestii i instruktarzu. Tutaj prowadzona jest również praca z młodzieżą przygotowującą się do szkół artystycznych.

Uczestnicy zajęć poznają różne techniki rysunku i malarstwa, elementy kompozycji plastycznej i przestrzennej, doskonalą uzdolnienia plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, rozwijają swoją wrażliwość i kreatywność.

Uczestnikiem warsztatów może zostać prawie każdy, kto ma ochotę pracować nad rozwojem własnego talentu plastycznego i chce miło spędzić czas – malując i rysując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.

Ze względu na charakter prowadzonych zajęć udział w nich można kontynuować tak długo jak się chce.

Dodatkowe informacje:

cena: 80,00 zł/ m-c/

warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor, z dużym doświadczeniem artystycznym

więcej szczegółów w poszczególnych domach kultury

  • 80,00 zł/m-c