gimnastyka seniora na siedząco

To jedna z form aktywizacji osób starszych o charakterze prozdrowotnym i kierowana jest do tej grupy wiekowej.

Zajęcia gimnastyczne dla seniorów wymagają przestrzegania bardzo ważnych zasad wynikającymi z wieku, kondycji i zdrowia ćwiczących, dlatego też prowadzi je wykwalifikowany instruktor.

Proponowane seniorom ćwiczenia mają charakter funkcjonalny, uwzględniają możliwości motoryczne i zdrowotne, ewentualne występowanie bólu mięśni i stawów.

Mają za zadanie wzmacnianie oraz aktywizację mięśni odpowiadających za stabilizację i utrzymanie pionowej postawy ciała oraz równowagi, zmniejszenie sztywności mięśniowo – stawowej. Prowadzone są również ćwiczenia oddechowe i izometryczne, na kręgosłup, ćwiczenia rozciągające.   

Dodatkowo instruktor prowadzący udziela seniorom instruktarzu w zakresie celowości stosowania danego ćwiczenia.

dodatkowe informacje:

czas: 45 min

cena: nieodpłatne dla członków Klubu Aktywnego Seniora, pozostałe osoby – 10 zł/zajęcia

więcej informacji w domu kultury