plastyka dzieci 2

Szeroko rozumiane działania plastyczne, twórcze i manualne wywierają duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, wzbogacają i rozwijają osobowość dziecka, dostarczają wiele radości z tworzenia i eksperymentowania, wspomagają poczucie własnej wartości.

Dzieci poprzez działania plastyczne wyrażają własne uczucia, myśli, spostrzeżenia, a przy tym rozwijają kompetencje plastyczne, wyobraźnię, kreatywność, wyzwalają w sobie ekspresję twórczą.

Warsztaty dają możliwość poznania różnych technik artystycznych, uczestnicy pracują na różnych formatach i podłożu, doskonalą techniki plastyczne, mają kontakt z różnymi materiałami i narzędziami.

Najlepsze prace uzdolnionych dzieci mogą być wysyłane i uczestniczyć w konkursach zewnętrznych.

Zapewniamy potrzebne materiały.

Dodatkowe informacje:

warsztaty trwają od 60 – 90 min. w zależności od wieku uczestników
cena: 60,00 zł
warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor, z doświadczeniem artystycznym
więcej szczegółów można uzyskać w domu kultury

  • 60,00 zł/m-c