seniorki z rękami uniesionymi w górę trzymają w rękach szarfy

Zajęcia kierowane są do seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, jako forma aktywizacji osób starszych o charakterze prozdrowotnym. Odbywają się raz w tygodniu, bezpośrednio przed spotkaniami w Klubie Aktywnego Seniora.

Zajęcia tego rodzaju wymagają przestrzegania ważnych zasad wynikającymi z wieku uczestników, ich kondycji i zdrowia. Dlatego też proponowane seniorom ćwiczenia mają charakter funkcjonalny, uwzględniają możliwości motoryczne i zdrowotne, ewentualne występowanie bólu mięśni i stawów.

Ćwiczenia mają za zadanie wzmacnianie oraz aktywizację mięśni odpowiadających za stabilizację i utrzymanie pionowej postawy ciała, równowagi, zmniejszenie sztywności mięśni i stawów. Prowadzone są również ćwiczenia oddechowe i izometryczne, na kręgosłup, ćwiczenia rozciągające.   

Dodatkowo instruktor prowadzący udziela seniorom instruktarzu w zakresie celowości stosowania danego ćwiczenia.

dodatkowe informacje:

czas: 45 min

cena: nieodpłatne dla członków Klubu Aktywnego Seniora, pozostałe osoby – 10 zł/zajęcia

więcej informacji w domach kultury

  • nieodpłatnie