rysunek i malarstwo 2

Zajęcia kierowane są do uzdolnionej młodzieży i osób dorosłych oraz artystów amatorów, którzy chcą doskonalić swój warsztat pod okiem specjalisty. Mogą w nich uczestniczyć uzdolnione artystycznie osoby powyżej 10 roku życia.

Uczestnicy zajęć poznają różne techniki rysunku i malarstwa, posługując się różnymi materiałami i narzędziami, doskonalą uzdolnienia plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, rozwijają swoją wrażliwość i kreatywność oraz uczą się zasad kompozycji plastycznej i przestrzennej.

Przez cały czas trwania warsztatów instruktor prowadzący czuwa nad każdym uczestnikiem indywidualnie, udzielając wskazówek, uwag, sugestii i instruktarzu. Każdy uczestnik pracuje nad indywidualnie wybranym tematem. Tutaj prowadzona jest również praca z młodzieżą przygotowującą się do szkół artystycznych wraz z przygotowaniem teczki.

W zajęciach może uczestniczyć prawie każdy, kto ma ochotę pracować nad rozwojem własnego talentu plastycznego i chce miło spędzić czas – malując i rysując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.

Ze względu na charakter prowadzonych zajęć udział w nich można kontynuować tak długo jak się chce.

dodatkowe informacje:

zajęcia w godzinach popołudniowo wieczornych
cena: 80,00 zł/ m-c

warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor, z dużym doświadczeniem artystycznym
więcej szczegółów w poszczególnych domach kultury

  • 80,00 zł/m-c