mali zagorzanie 2

Warsztaty tańca ludowego kierowane są do dzieci od 6 roku życia. Zespół stanowi naturalne zaplecze Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie, do którego młodzi tancerze dołączają po osiągnięciu 15 lat i odpowiedniego stopnia umiejętności.

Dzieci podczas warsztatów poznają tańce, przyśpiew i pieśni ludowe głównie regionu krakowskiego i krakowiaków wschodnich, tańce śląskie oraz regionu lubelskiego. Zdobywają wiedzę na temat polskiej kultury ludowej.
Taniec ludowy, tak jak każda inna forma ruchu przy muzyce dostarcza dziecku wiele radości i satysfakcji, wpływa na wszechstronny rozwój, rozwija pamięć, spostrzegawczość, orientację, koordynację ruchowo słuchową, cierpliwość i wytrwałość. Poprzez zajęcia grupowe dziecko nabywa umiejętności współpracy w zespole, przełamuje nieśmiałość, wzmacnia poczucie własnej wartości.

Dodatkowe informacje:

zajęcia trwają 60 min.
cena: 40,00 zł/ m-c
warsztaty prowadzi instruktor choreograf tańca ludowego
więcej szczegółów w poszczególnych domach kultury

  • 40,00 zł/lekcja