pianino 2

Warsztaty gry na pianinie odbywające się w trybie indywidualnym, uczestnik – instruktor, co pozwala na kierowanie ich do osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach.

Podczas zajęć uczestnik rozwija swój talent muzyczny, poznaje i doskonali umiejętność gry na pianinie, słuch i wrażliwość muzyczną, poznaje budowę instrumentu, elementy techniki gry, podstawy zapisu i odczytu nutowego.

Poza rozwojem muzycznym gra na pianinie rozwija m.in. koncentracje, koordynację, pamięć, cierpliwość i wytrwałość, zdolności twórcze i improwizacyjne, pewność i poczucie własnej wartości.

Zdaniem wielu specjalistów gra na pianinie stymuluje wszechstronnie rozwój dziecka, gdyż gra na instrumentach klawiszowych nie jest łatwa, a ponadto pianino angażuje wszystkie zmysły oraz w jednakowym stopniu stymuluje rozwój prawej i lewej półkuli mózgu.

Informacje dodatkowe:

zajęcia dostosowane do wieku i indywidualnych umiejętności uczestnika.
czas: 45 min
cena – 50,00 zł/ lekcja
warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor, z dużym doświadczeniem artystycznym
więcej informacji w domu kultury

  • 50,00 zł/ lekcja