grupa seniorów przed malowaną chałupą w Zalipiu

Klub Aktywnego Seniora to spotkania adresowane do osób powyżej 55 r.ż., zarówno kobiet jak i mężczyzn zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego i spotkaniami z osobami w podobnym wieku. Każdy zainteresowany sój udział w Klubie może zgłosić w dowolnym czasie.

Spotkania seniorów odbywają się raz w tygodniu, maja charakter spotkań w domu kultury lub wyjazdów poza miejsce zamieszkania, Można korzystać ze wszystkich propozycji lub wybrać dowolne formy aktywności.

Koordynatorem klubu jest instruktor domu kultury, do którego można zgłaszać swoje propozycje i pomysły do przyszłych działań. Klub tworzony jest z myślą o Seniorach, więc ich głos jest tutaj ważny.

Wiodącym celem zajęć dla tej grupy osób jest  tworzenie propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, troska o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a także tworzenie warunków do nawiązania nowych lub odświeżenia starych znajomości.

Niektóre proponowane formy mogą być odpłatne, np. wycieczki krajoznawcze, wycieczki do kina i teatru, drogie techniki

W ramach spotkań odbywają się między innymi:
warsztaty rękodzieła artystycznego
warsztaty rozwijające umiejętności obsługi komputera
inne formy zajęć rozwijające talenty i zainteresowania,
spotkania z ciekawymi osobami, przy kawie i herbacie,
wyjazdy do teatru, kina lub na koncert,
wycieczki krajoznawcze,
gimnastykę dla Seniora

dodatkowe informacje:

czas: od 120 – 180 min. tygodniowo

cena: nieodpłatne

więcej szczegółów w domu kultury

  • nieodpłatne