KAS 2

Klub Aktywnego Seniora to cotygodniowe spotkania kierowane do osób powyżej 55 r.ż., zarówno kobiet jak i mężczyzn. Akces przystąpienia do Klubu można zgłosić w dowolnym czasie.

Spotkania seniorów odbywają się zasadniczo raz w tygodniu. Można korzystać ze wszystkich propozycji lub wybrać dowolną.

Seniorzy korzystają z propozycji koordynatora klubu, którym jest instruktor domu kultury, ale też sami zgłaszają własne propozycje i pomysły. Klub tworzony jest z myślą o Seniorach, więc ich głos jest tutaj bardzo ważny.

Wiodącym celem zajęć dla tej grupy osób jest tworzenie propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, troska o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a także tworzenie warunków do nawiązania nowych lub odświeżenia starych znajomości.

W ramach spotkań odbywają się między innymi:

  • warsztaty różnorodnego rękodzieła
  • spotkania przy kawie i herbacie,
  • wycieczki krajoznawcze,
  • wyjazdy do teatru, kina lub na koncert,
  • dodatkowe informacje:
  • zajęcia trwające 120 – 180 min.
  • zajęcia nieodpłatne
  • zajęcia prowadzone przez instruktora koordynatora

więcej szczegółów w świetlicy kultury

  • nieodpłatne