ZAJĘCIA STAŁE w roku artystycznym 2022/2023

rodzaj zajęć realizacja
Klub Aktywnego Seniora wtorek - godz.16.00 - 19.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci 5 - 8 lat czwartek - godz.14.30 - 15.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci 9 -11 lat czwartek - godz.16.00 - 17.15
Zabawy świetlicowe, gry planszowe i edukacyjne w godzinach pracy placówki
Tenis stołowy w godzinach pracy placówki
Warsztaty gry na gitarze - dzień i godz. do ustalenia po zebraniu grupy