plastyka dzieci 2a

Niemal każde dziecko lubi rysować i malować, jeżeli stworzy się mu właściwe warunki działania.

Warsztaty kierowane do dzieci od 6 roku życia i dzieci szkolnych.

Warsztaty rozwijają sprawność manualną i zdolności plastyczne, dają możliwość poznania różnych technik artystycznych, uczestnicy pracują na różnych formatach i podłożu, doskonalą techniki plastyczne, mają kontakt z różnymi materiałami i narzędziami.

Działania plastyczne, twórcze i manualne wpływają znacząco na wszechstronny rozwój dziecka, wzbogacają i rozwijają osobowość, dostarczają wiele radości z tworzenia i eksperymentowania, wspomagają poczucie własnej wartości.

Dzieci poprzez działania plastyczne wyrażają własne uczucia, myśli, spostrzeżenia, a przy tym rozwijają kompetencje plastyczne, wyobraźnię, kreatywność, wyzwalają w sobie ekspresję twórczą.

Zapewniamy potrzebne materiały.

dodatkowe informacje:

warsztaty trwają od 60 – 90 min. w zależności od wieku uczestników
cena: 60,00 zł
więcej szczegółów można uzyskać w świetlicy kultury

  • 60,00 zł/m-c