Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. Nr 112, poz.1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. Nr 112 poz.1198)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zm. rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 Dz.U. Nr 67 poz.619)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.