facebook_page_plugin

Wyciąg z protokołu z XXVIII Testiwalu Teatrów Dzieci i Młodziezy BAJDUREK -
eliminacje dla powiatu wielickiego z dnia 24 kwietnia 2013 w Domu Kultury w Staniątkach

1. Organizatorami XXVIII  Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK eliminacji dla powiatu wielickiego było Centrum Kultury w Niepołomicach oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

2. Centrum Kultury w Niepołomicach wyasygnowało pulę nagród finansowych w wysokości 1.500,00 zł oraz nagrody książkowe, słodycze i dyplomy.

3.Udział w Festiwalu zgłosiło 10 zespołów teatralnych z powiatu wielickiego, z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.

4.Festiwal daje możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. Stanowi miejsce prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach kultury.

5. Komisja konkursowa w składzie:

Jacek Milczanowski – przewodniczący
Ewa Mitoń

Włodzimierz Jasiński

6. Do udziału z Festiwalu zgłosiły się zespoły teatralne:

Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu

Oddział  Przedszkolny  Szkoły  Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Krasnale z  Przedszkola  Samorządowego w Gdowie

Delfinki z Przedszkola  Niepublicznego  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek  w  Staniątkach

Trójeczka z Przedszkola Samorządowego im. Świętej Kingi w Podłężu

Koniec i Kropka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach

Baj ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach

Sierczańskie Gwiazdy ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Echo z Gimnazjum Niepublicznego w Podłężu

Teatr Fantazja & Scena Apollo ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
7. Jury przyznało nagrody w następujący sposób  I miejsce honorowane wyjazdem na Finał do Nowego Sącza:

Teatr Fantazja & Scena Apollo  ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach - Nagroda pieniężna w kwocie  900,00 zł.

II miejsce: Koniec i Kropka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach Nagroda pieniężna  w kwocie 400,00 zł. III miejsce: Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu Nagroda pieniężna w kwocie 200,00 zł.

Wyróżnienie:  Trójeczka z Przedszkola Samorządowego im. Świętej Kingi w Podłężu

 

Organizatorzy nagrodzili wszystkie uczestniczące w festiwalu zespoły nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami oraz słodyczami.

Wyciąg z protokołu z XXVIII Testiwalu Teatrów Dzieci i Młodziezy BAJDUREK - eliminacje dla powiatu wielickiego z dnia 24 kwietnia 2013 w Domu Kultury w Staniątkach.