facebook_page_plugin

XIV Małopolski Konkurs Chórów „O złotą strunę...”
XXXIV Edycja  Krakowskiego Konkursu  Chórów      

pod honorowym patronatem
Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza
i Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka

21 - 22 kwietnia 2012 roku

Regulamin konkursu

1.      Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Niepołomicach przy udziale Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i pomocy organizacyjnej  Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach.

2.    Patronat Honorowy nad XIV Małopolskim Konkursem Chórów objęli Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz i Roman Ptak Burmistrz Niepołomic.

3.     XIV Małopolski Konkurs Chórówodbędzie się w dniach 21 - 22 kwietnia 2012r. w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

4.      Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych - młodzieżowych, akademickich i dorosłych działających na terenie Małopolski. W konkursie mogą brać udział chóry z innych województw, lecz pierwszeństwo udziału przypada chórom z Małopolski.

5.      Cele konkursu:

a.      podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich

b.      ocena dorobku artystycznego chórów

c.      integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie małopolskim

d.      ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)

6.    W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:

a.      chóry żeńskie

b.      chóry męskie

c.      chóry mieszane

d.      chóry kameralne do 24 osób

7.    Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (format jpg, tif rozdzielczość minimum 300dpi)należy nadsyłać na adres: Centrum Kultury w Niepołomicach ul. Zamkowa 5,    32 – 005 Niepołomice
lube-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem XIV Małopolski Konkurs Chórów,  w terminie do  31 marca 2012 r.

8.            Chór zakwalifikowany do udziału w konkursie uiszcza opłatę akredytacyjną w wysokości 200,00zł na konto Centrum Kultury w Niepołomicach nr 74 1160 2202 0000 0000 7972 4063 prowadzone przez Bank Millennium S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 05 kwietnia 2012r. W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.

9.      Wykaz chórów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.kultura.niepolomice.pl do dnia 03 kwietnia 2012r.

10.   Regulamin konkursu przewiduje wykonanie 3 utworów:

a.      jeden utwór polskiego kompozytora

b.      dwa utwory dowolne zróżnicowane pod względem stylu i epoki w tym: jeden utwór może być wykonywany z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego dowolnie wybranego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego

11.   Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.

12.   Podany program nie może zostać zmieniony.

13.   Wykonawcy ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone.

14.   Szczegółowych informacji udziela: Centrum Kultury w Niepołomicach,  ul. Zamkowa 5, tel: 12 281-11-17, fax. 12 281-11-82, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN JURY

1.      Jury powołane przez organizatora składa się ze znanych i wybitnych muzyków.

2.      Organizator dla trzech zespołów, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznaje nagrody finansowe.

3.      Nagrody:

a.   Nagroda specjalna Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza (będzie przyznawana w chwili otrzymania środków finansowych) i nie jest ona uwarunkowana zdobyciem najwyższej ilości punktów przez zespół.

b.   Nagroda Burmistrza Niepołomic (za zajęcie I miejsca w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich)

4.      Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin podziału nagród.

5.      Chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymują dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki.

6.      Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

7.      Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.

8.      Ocenie Jury podlegają: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.

9.      Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali od 1-10 punktów za każdy czynnik podlegający ocenie.

10.   Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w formie protokołu do 7 dni od zakończenia konkursu.

11.   Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

       

Postanowienia końcowe

1.      Chór, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym konkursie nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może brać natomiast udział w konkursie i rywalizować o złotą, srebrną lub brązową strunę.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.

3.      Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

4.      Kolejność występów w XIV Małopolskim Konkursie Chórów określa organizator w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.

6.      Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący chór.

7.      Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 22  kwietnia 2012r. (ok. 2 - 3 godz. po zakończeniu przesłuchań konkursowych)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

XIV MAŁOPOLSKI KONKURS CHÓRÓW „O złotą strunę...”
XXXIV Edycja Krakowskiego Konkursu Chórów
21 – 22 kwietnia 2012 roku

 

Nazwa Chóru: ............................................................................................................................

.................................................................................................................
/podać proponowaną datę występu/

Adres:   ...................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

Nazwisko dyrygenta: ..............................................................................................

 

tel:.......................................................................................................................

 

e-mail: .................................................................................................................

 

ilość uczestników: .................................................................................................

 

PROGRAM:

     AUTOR:                                    TYTUŁ:

 

1) .............................................    .............................................................

 

2) .............................................    .............................................................  

 

3) .............................................    .............................................................

 

Informacje o Chórze:

..............................................................................................................................................