Protokół z 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Dom Kultury w Woli Batorskiej 15- 16 marzec 2012r.

Przesłuchania konkursowe oceniała komisja w składzie:
Małgorzata  Krzysica - Kaczmarczyk
Jarosław  Szwec
 

W konkursie przeprowadzonym w Domu Kultury w Woli Batorskiej wzięło udział 99 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i Zespołu Szkół Średnich na terenie gminy. Organizatorzy wyznaczyli limit osób – dla każdej ze szkół osobno biorąc pod uwagę: zaangażowanie wieloletnie szkoły w ten konkurs, liczbę osób w szkole, proponowane turnieje dla recytatorów. Centrum Kultury jako organizator eliminacji gminnych przyznał limit  dla szkół. Szkoły ostatecznie do prezentacji konkursowych przygotowały:

Szkoły Podstawowe

1.    Staniątki:
-         
kl. I-III – 6 osób  -          kl. IV-VI – 6 osób
2.   
Niepołomice:
-         
kl. I-III: 8 osób   -          kl. IV-VI: 8 osób
3.   
Zagórze:
-         
kl. I-III – 5 osób   -          kl. IV-VI – 5 osób
4.   
Podłęże:
-         
kl. I-III – 4 osoby   -          kl. IV-VI – 4 osoby
5.   
Podgrabie:
-         
kl. I-III –4 osoby  -          kl. IV-VI – 4 osoby
6.   
Wola Batorska
-         
kl. I-III – 4 osoby   -          kl. IV-VI – 4 osoby
7.   
Zabierzów Bocheński:
-         
kl. I-III – 4 osoby   -          kl. IV-VI – 4 osoby
8.   
Wola Zabierzowska:
-         
kl. I-III – 4 osoby  -          kl. IV-VI - 4 osoby
9.   
 Suchoraba:
-         
kl. I-III – 4 osoby -          kl. IV-VI – 4 osoby
10. 
Zakrzów :
    -       kl. I-III – 4 osoby    -       kl. IV- VI – 4 osoby

 Gimnazja:
1.   
Niepołomice: 12 osób
2.   
Podłęże: 5 osób
3.   
Staniątki: 5 osób
4.   
Zabierzów Bocheński: 5 osób
5.   
Wola Batorska: 5 osób

Zespół  Szkół:
Niepołomice -5 osób.

Komisja konkursowa oceniała uczestników w kategoriach wiekowych I-III, IV-VI, gimnazja, Zespół Szkół.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody w kategoriach:

KONKURS  RECYTATORSKI

klasy I-III Szkoły Podstawowe:

I miejsce: GRZEGORZ  DRUZGAŁA – Szkoła Podstawowa w Staniątkach
II miejsce: FRANCISZEK  BARAN –
Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymiwZabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa
II miejsce: ALICJA  TURECKA –
Szkoła Podstawowa w Suchorabie
III miejsce: ADRIANA  SABAT  
Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

Wyróżnienia:
1.    Emilia Rakoczy – Szkoła Podstawowa w Zakrzowie
2.   
Justyna  Jasonek – Szkoła Podstawowa w Podłężu
3.   
Natalia Wilkosz – Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymiwZabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa
4.   
Wiktoria Czop – Szkoła Podstawowa w Suchorabie
5.   
Karolina Lisowska – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
6.   
Oliwia Hyrc – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
7.   
Hubert Pająk – Szkoła Podstawowa nr. 3 w Niepołomicach- Podgrabiu
8.   
Tomasz Gauda – Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej
9.   
Izabela Bryńska – Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Klasy IV –VI Szkoły Podstawowe:
I miejsce: NATALIA  STYCZEŃ – S
zkołaPodstawowaw Niepołomicach
II miejsce: WERONIKA  PILCH – SzkołaPodstawowa w Niepołomicach
II miejsce: RAFAŁ SENDOR – Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymi wZabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa
III miejsce: KRYSTIAN   GRUCA – Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymiwZabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa

Wyróżnienia:
1.    Wojciech  Burda – Szkoła podstawowa w Niepołomicach
2.   
Kamil  Kłos – Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej
3.   
Weronika Piechowicz – Szkoła Podstawowa nr3 w Niepołomicach- Podgrabiu
4.   
Daria  Wawrzeń – Szkoła Podstawowa nr.3 w Niepołomicach - Podgrabiu
5.   
Weronika Sołkowska – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
6.   
Joanna Janus – Szkoła Podstawowa w Zakrzowie
7.   
Gabriela Iwańska – Szkoła Podstawowa w Staniątkach
8.   
Sylwia Klima – Szkoła Podstawowa w Staniątkach
9.   
Natalia Migas  - Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Gimnazja i Szkoły ponad gimnazjalne:
I, II, III miejsce: nie przyznano
 

Wyróżnienia:
1.   
Maria  Gajewska  - Gimnazjum w  Niepołomicach
2.    Patrycja Sendorek – Zespół Szkół w Niepołomicach
3.    Magdalena Gancarczyk – Gimnazjum Społeczne w Woli Batorskiej

W TURNIEJU - POEZJA  ŚPIEWANA:  PAULINA  CICHY   - Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach
W TURNIEJU - TEATR JEDNEGO AKTORA: NATALIA  AUGUSTYNEK  - Gimnazjum Niepołomice

Wyróżnienia:  Adriana  Komorowska  - Gimnazjum  Niepubliczne w Podłężu

Nie przeprowadzono Turnieju „Wywiedzione ze słowa” z powodu braku zgłoszeń w tej kategorii.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:   

       W konkursie recytatorskim:
1.  KRYSTIAN  GRUCA  -
Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymiwZabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa
2. RAFAŁ  SENDOR - Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymiw Zabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa
3.  NATALIA  STYCZEŃ - Szkoła  Podstawowa  w Niepołomicach
4.  GRZEGORZ  DRUZGAŁA - Szkoła Podstawowa w Staniątkach
5.  FRANCISZEK  BARAN - Zespół Szkół z OddziałamiIntegracyjnymiwZabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa
6. ADRIANA   SABAT - Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
7. ALICJA  TURECKA – Szkoła Podstawowa w Suchorabie
8. WERONIKA PILCH – Szkoła Podstawowa  w Niepołomicach

      W turnieju Poezja Śpiewana:   PAULINA  CICHY  - Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach
W turnieju Teatr Jednego Aktora: NATALIA  AUGUSTYNEK – Gimnazjum w Niepołomicach

Jury Konkursu dokonało oceny ogółem 99 uczestników tegorocznego konkursu,  91 osób wzięło udział w kategoriiKonkurs Recytatorski, 5 osób  w turnieju Teatr Jednego Aktora oraz 3 osoby w turnieju Poezja Śpiewana. W turnieju Wywiedzione ze słowa – brak zgłoszeń.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.