Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach tańca ludowego podczas, których będzie można nauczyć się tańców, przyśpiewek oraz pieśni ludowych. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem wieku uczestników.

Warsztaty odbywają się od maja 2013 r., niemniej można jeszcze dołączyć do grupy. Zajęcia odbywają się jeden razy w tygodniu.

Z uczestnikami opracowane zostaną tańce krakowskie oraz melodie i tańce śląskie.

Organizatorzy przewidują przerwę w zajęciach w miesiącu sierpniu.

Warsztaty realizowane są jako element szerszego projektu pn. Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie kontynuatorem lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych, realizowanego w ramach działania 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007 – 2013, na które Centrum Kultury w Niepołomicach otrzymało dofinansowanie.

Etap pierwszy trwał będzie od maj 2013 do grudnia 2013 roku. Etap drugi od stycznia do października 2014r.

Zainteresowanych zapraszamy do Domu Kultury w Zagórzu. Obowiązują zapisy, tel. 12 281 80 52.

Czytaj więcej...