zespo wrzos w urzdzie miasta krakowa 3 20161215 1134916833Zespół Wrzos ponownie został poproszony przez panią Wandę Szelągowską o uświetnienie uroczystości Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, które tym razem odbywały się 12 grudnia 2016 w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uroczystości Jubileuszu 55 lecia działalności PZERiI Oddziału Okręgowego w Krakowie, tego dnia odbyły się w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego z udziałem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

W części oficjalnej głos zabrał Prezydent Jacek Majchrowski krótko nakreślając działania na rzecz seniorów i osób starszych oraz podkreślił historyczną i obecną rolę PZERiI w niesieniu pomocy i aktywizacji seniorów. Zasłużonym działaczom związku wręczył przyznane odznaczenia. Złożył równocześnie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Pani Wanda Szelągowska Przewodnicząca PZERiI w Krakowie podkreśliła, że obecnie związek liczy około 9 tysięcy członków i obejmuje swym zasięgiem m.in. Miechów, Chrzanów, Myślenice, Olkusz, Niepołomice, Proszowice, Słomniki, Suchą Beskidzką i Wieliczkę. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana pomoc seniorom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Przewodnicząca Zarządu Głównego pani Elżbieta  Ostrowska wręczyła odznaczenia związkowe, podziękowała za pracę społeczną oraz złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Na zakończenie części oficjalnej kilka kolęd zaśpiewał niepołomicki Zespół Wrzos.

W Sali Kupieckiej przygotowane zostało spotkanie bożonarodzeniowe dla seniorów. Tutaj składaliśmy sobie życzenia i łamali opłatkiem. Biesiadowanie przeplatane było występami Zespołu Wrzos. Liczne podziękowania i słowa uznania pod naszym adresem pozwalają mieć pewność, że nasz śpiew bardzo się podobał.
 
Janina Węgrzyn
Zespół Wrzos

  • Zespół Wrzos w Urzędzie Miasta Krakowa _1
  • Zespół Wrzos w Urzędzie Miasta Krakowa _2
  • Zespół Wrzos w Urzędzie Miasta Krakowa _3
  • Zespół Wrzos w Urzędzie Miasta Krakowa _4
  • Zespół Wrzos w Urzędzie Miasta Krakowa _5
  • Zespół Wrzos w Urzędzie Miasta Krakowa _6