jubileusz 70 lecia zespou wrzos 8 20171012 1256497060Rok 2017, to rok Jubileuszowy dla Zespołu Śpiewaczego Wrzos, którego początki sięgają 1947 roku. Wówczas to Stanisław Cebula zakłada zespół regionalny, a przy nim sekcje teatralną, regionalną, taneczną i chór. Do chwili obecnej, nieprzerwanie tradycje tego zespołu kontynuuje Wrzos, prowadząc działalność artystyczną przy Centrum Kultury w Niepołomicach.

Ostatnie pięć lat przyniosło Zespołowi sporo zmian, jak się okazało, zmian na lepsze. W 2014 roku współpracę z nami zakończyli akompaniator pan Jan Gębała i opiekun wokalny pani Julia Sarnecka. Ich obowiązki przejął we wrześniu pan Maciej Ziobro, kierownik artystyczny i akompaniator. 

Od 2015 roku zaczęliśmy występować z towarzyszeniem muzyków: Maciej Ziobro – akordeon, Andrzej Balicki – gitara i Wiesław Pyzik – kontrabas. Obecnie Wrzos liczy 16 osób, a jego kierownikiem nadal jest Maria Baran.

W niedzielę, 8 października 2017 r., w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyły się uroczystości 70 - lecia działalności artystycznej Zespołu Wrzos, które poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym Dziesięciu Tysięcy Męczenników.

W pięknie przygotowanej sali akustycznej, punktualnie o godz.16.30 Maria Baran powitała przybyłych gości, a Halina Kurak krótko przedstawiła historię i bieżącą działalność naszego Zespołu.

Koncert Jubileuszowy pomyślany został w formie prezentacji kolejnych etapów i zmian z ostatnich pięciu lat, jakie minęły od Jubileuszu 65 lecia.

W części pierwszej Wrzos pod dyrekcją pani Julii Sarneckiej zaprezentował wiązankę piosenek śpiewanych w latach 2013/14, a były to: Płynie Wisła, Błękitna chusteczka, Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Lniany ręcznik.

W kolejnej odsłonie, przedstawiliśmy piosenki z okresu, kiedy to pracowaliśmy z samym Maciejem Ziobro, m.in. Lipka zielona, Bardzo smutne retro. W dalszej części koncertu dołączyli nasi muzycy i brzmienie Wrzosu od razu stało się bardziej wyraziste. Śpiewane przez nas piosenki okresu międzywojennego, rozrywkowe i biesiadne, na tyle podobały się uczestnikom spotkania, że brawom nie było końca. Znane wszystkim piosenki m.in. Od rana mam humor, Ach jak przyjemnie śpiewaliśmy wspólnie.

Do udziału w ostatniej części koncertu Maciej Ziobro zaprosił swoich kolegów muzyków, pana Piotra Bzowskiego towarzyszącego nam na perkusji i Ignacego Stojka z saksofonem sopranowym i klarnetem, którzy dodatkowo wzbogacili występ.

Hitem wieczoru okazała się piosenka Brunetki, Blondynki zaśpiewana przez naszego kolegę z zespołu, solistę Antoniego Nowaka.

Oczywiście były bisy i niekończące się brawa!

Bezpośrednio po zakończeniu koncertu były życzenia i gratulacje dla Zespołu, składane przez zaprzyjaźnione osoby na ręce naszego kierownika Marii Baran. Były m.in. życzenia od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach pana Marka Ciastonia i Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka w imieniu, którego składała je żona Barbara Ptak, od dyrektora Centrum Kultury w Niepołomicach pani Małgorzaty Gajda, od kierowników niepołomickich zespołów muzycznych pań Anny Ptasznik i Teresy Kuś z Chóru Cantata, pani Barbara Wdaniec Radnej Rady Miejskiej i kierownika ZPiT Zagórzanie, pani Zdzisławy Siwek z Naszej Woli, panów Aleksandra Ostrowskiego z Wolańskiej Muzy i Henryka Osiki z Zespołu Zabierzanie. Dalszych sukcesów i rozwijania muzycznych pasji życzyli nam również seniorzy z Krakowa i Wieliczki.

Jak przystało na Jubileusz tego wieczoru czekał na nas jeszcze tort urodzinowy, toast i tradycyjne Sto lat .

Zespół Wrzos jest bardzo wdzięczny organizatorom uroczystości Jubileuszowych 70-lecia działalności zespołu.

Szczególnie dziękujemy Burmistrzowi panu Romanowi Ptakowi, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach pani Małgorzacie Gajda, Prezes Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach pani Barbarze Ptak oraz naszemu kierownikowi pani Marii Baran. Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom uczestniczącym w naszym Jubileuszu.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wspierają zespół w różny sposób.

Ze swej strony członkowie Wrzosu deklarują, że nadal będą troszczyć się o dobry poziom muzyczny zespołu.

Janina Węgrzyn
Zespół Wrzos

  • Jubileusz 70 lecia Zespołu Wrzos_1
  • Jubileusz 70 lecia Zespołu Wrzos_2
  • Jubileusz 70 lecia Zespołu Wrzos_3
  • Jubileusz 70 lecia Zespołu Wrzos_4
  • Jubileusz 70 lecia Zespołu Wrzos_5
  • Jubileusz 70 lecia Zespołu Wrzos_6

więcej fotorelacja