zota jesie z niepoomickimi seniorami 1 20171114 11900475178 listopada 2017 trzy niepołomickie zespoły artystyczne seniorów uczestniczyły w XXII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych „Złota Jesień 2017”. Spotkanie to, jak co roku odbywało się w sali teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury. Do udziału w tegorocznej edycji przeglądu organizatorzy zaprosili 20 zespołów senioralnych z województwa małopolskiego, w tym cztery zespoły z Niepołomic.

Niepołomiccy seniorzy bardzo chętnie i z nieukrywaną satysfakcją corocznie uczestniczą w tym kulturalnym wydarzeniu organizowanym z myślą o osobach starszych.

Spotkanie otworzyła pani Mira Miśta witając zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i Rad Dzielnicowych, przewodniczący Kół Emerytów Rencistów i Inwalidów, sponsorzy oraz członkowie uczestniczących w przeglądzie zespołów.

Przegląd w tym roku rozpoczynał zespół muzyków związanych z Centrum Kultury w Niepołomicach w składzie: Maciej Ziobro – akordeon, Wiesław Pyzik – kontrabas, Andrzej Balicki – gitara i Piotr Bzowski – perkusja, który zaprezentował wiązankę popularnych melodii. Po nim na scenie wystąpił Zespół Wrzos z Niepołomic pod kierunkiem Macieja Ziobro z czterema piosenkami: "Ach jak przyjemnie", "Na Pierwszy znak", "Jestem zimny drań", a na zakończenie solista Antoni Nowak pięknie zaśpiewał "Brunetki blondynki".

W dalszej kolejności na scenie pojawił się Zespół śpiewaczy Zabierzanie z Zabierzowa Bocheńskiego, z akompaniamentem Jana Gębały prezentując trzy piosenki: "Na środku pola", "Ciesz się życiem" i składankę melodii ludowych. Wśród wykonawców był również Zespół śpiewaczy Wolańska Muza z Woli Zabierzowskiej pod kierunkiem Aleksandra Ostrowskiego, który do prezentacji wybrał ludowy repertuar i piosenki: "Jest ścieżyna jest", "Słowik", "Słoneczko na zachodzie".

Przeglądy kierowane do seniorów cieszą się coraz większym zainteresowaniem, gdyż i aktywność artystyczna tej grupy społecznej znacznie się rozwinęła. Pozwalają one nie tylko prezentować osiągnięcia, ale również sprzyjają wymianie doświadczeń, nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy zespołami oraz dają możliwość dobrej zabawy i miłego spędzenia czasu wolnego.

Wszystkie trzy zespoły seniorów działają pod patronatem Centrum Kultury w Niepołomicach i doskonalą swoje umiejętności w miejscowych Domach Kultury. Pod kierunkiem doświadczonych instruktorów mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i realizacji zamiłowania do śpiewu. Efektami pracy seniorów są liczne koncerty w ich wykonaniu oraz wyróżnienia podczas przeglądów i konkurów, w których uczestniczą.

Tradycyjnie organizatorem przeglądu był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Kraków - Nowa Huta i Nowohuckie Centrum Kultury przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Maria Strzelec
instruktor Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_1
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_2
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_3
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_4
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_5
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_6
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_7
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_8
  • Złota Jesień z niepołomickimi seniorami_9