facebook_page_plugin

Zespół Wrzos powstał w 1947r. Jego założycielem i opiekunem do 1994r. był Stanisław Cebula.

zespo piewaczy wrzos 9 20131001 1424902116W 1950 roku zespół działał pod opiekę Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niepołomicach. Istniały sekcje: chóralna, teatralna, taneczna i regionalna. Największe sukcesy odnosiła sekcja teatralna, która  przygotowywała i wystawiała liczne sztuki.

Jesienią 2012 zespół obchodził Jubileusz 65 lat swojej działalności. Przez lata działalności trwale wpisał się w życie kulturalne Niepołomic. Od wielu lat Wrzos prowadzi działalność artystyczną przy Centrum Kultury w Niepołomicach, które udziela zespołowi wszelkiej pomocy  organizacyjnej i artystycznych.

W 2004 r. obowiązki opiekuna i kierownika przejęła od Henryki Tomaszewskiej i sprawuje do chwili obecnej Maria Baran. Akompaniuje na akordeonie Jan Gębała. Opiekę wokalną i artystyczną sprawuje Julia Sarnecka.Liczący obecnie 16 osób zespół amatorski skupia seniorów i rencistów z Gminy Niepołomice, ludzi w podobnym wieku, różnych zawodów, których łączy zamiłowanie do śpiewu.

Cotygodniowe próby odbywają się w udostępnianych przez Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach komnatach zamkowych. O stałym rozwoju artystycznym "Wrzosu", satysfakcjonującym zarówno wykonawców jak i słuchaczy świadczą liczne koncerty w Gminy oraz bardzo liczne zaproszenia koncertowe. Jednym z ostatnich pomysłów repertuarowych jest żywiołowy program z wiązanką melodii cygańskich i akompaniamentem Kapeli Ludowej Wolanie lub towarzyszeniem samego akordeonu. Każdego roku zespół daje około 30 koncertów o różnym charakterze. Zespół wykonuje pieśni patriotyczne, sakralne, kolędy, piosenki okolicznościowe, biesiadne, pieśni i przyśpiewki ludowe oraz utwory pisane przez członków zespołu lub z myślą o nim. Wrzos jest częstym gościem w ośrodkach pomocy społecznej i miejscach, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne oraz seniorzy. Z radością goszczą z piosenką u tych, którym ich melodie niosą radość, uśmiech i chwile wytchnienia. Corocznie uczestniczy w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Oazowej, Przeglądzie Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Seniorów organizowanym przez Nowohuckie Centrum Kultury. Często gości z koncertami w pobliskiej Bochni, Kłaju, Szarowie, Biskupicach.