Centrum Kultury w Niepołomicach to samorządowa instytucja kultury, której misją jest kreowanie zdarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, kierowanych głównie do mieszkańców Gminy Niepołomice, ale nie tylko.

Działając poprzez jedenaście domów kultury usytuowanych w sołectwach i dzielnicach miasta Niepołomice kształtujemy nawyki aktywnego uczestnictwa w kulturze, kreujemy, rozbudzamy i zaspakajamy potrzeby kulturalne mieszkańców oraz tworzymy warunki do współtworzenia jej wartości.

Umożliwiamy rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie sztuk plastycznych, muzyki, wokalu, gry na instrumentach, tańca, tradycji polskich i folkloru, modelarstwa, języków obcych, rekreacji.

Oferujemy warsztaty kierowane do seniorów. Organizujemy stałe warsztaty i zajęcia artystyczne, kursy, konkursy, festiwale, spektakle, wystawy, wycieczki. Prowadzi zespoły artystyczne, w tym folklorystyczne, taneczne, wokalne, muzyczne, sztuk plastycznych.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, naszą ofertę staramy się na bieżąco dostosowywać do potrzeb kulturalnych mieszkańców.

W strukturę organizacyjną Centrum Kultury w Niepołomicach wchodzą domy kultury:

 • Dom Kultury w Chobocie
 • Filia Niepołomice Jazy
 • Dom Kultury w Ochmanowie
 • Świetlica Kultury w Podgrabiu
 • Dom Kultury w Słomirogu
 • Dom Kultury w Zagórzu
 • Dom Kultury w Zakrzowcu
 • Dom Kultury w Zakrzowie
 • Dom Kultury w Woli Batorskiej
 • Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
 • Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim