Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U z dnia 24 maja 2018 poz.1000).

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem  Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Niepołomicach. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać w Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Centrum Kultury w Niepołomicach powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 3. W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
  Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 roku (tj. Dz.U. 2017, poz. 862 z późn. zm.) w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których poprosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu i zakresie.
 4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie mogą być konsekwencje ich niepodania
  Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem prawnym, umownym, albo warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Jeżeli odmówią Państwo podania wymaganych danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować dla Państwa określonej usługi lub podpisać umowy.
 5. Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe
  Państwa dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo mogą to być: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, firmy informatyczne świadczące usługi dla Administratora, organizatorzy i współorganizatorzy konkursów, festiwali i przeglądów
 6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
  Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla, którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają  Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Państwa prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
  Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  Tam, gdzie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 10. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.