Deklaracja dostępności strony www.kultura.niepolomice.pl

Centrum Kultury w Niepołomicach podejmuje starania, aby strona internetowa była dostępna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej instytucji.

Nazwa podmiotu publicznego

Centrum Kultury w Niepołomicach
ul. Bocheńska 26, 32 - 005 Niepołomice

Strona podmiotu
https://kultura.niepolomice.pl

Data opublikowania i aktualizacji strony

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-24

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracja została sporządzona 28 grudnia 2020 roku

Podmiot przeprowadzający badanie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: część z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Obrazki opublikowane na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.

Elementy serwisu poprawiające dostępność

Na stronie głównej serwisu zamieściliśmy narzędzia poprawiające czytelności strony – opcje ułatwień dla osób o szczególnych potrzebach:

 • czytanie tekstu
 • zatrzymaj
 • powiększenie i zmniejszenie rozmiaru czcionki
 • zwiększenie i zmniejszenie odstępów w tekście
 • odcienie szarości
 • jasne/ciemne tło
 • wysoki kontrast

Narzędzia te są umiejscowione w widocznym miejscu na stronie i odpowiednio oznaczone.
Wszystkie treści znajdujące się na stronie są pisane językiem zrozumiałym.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy lub telefonicznie z dopiskiem lub informacją: "dostępność strony internetowej”

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt telefoniczny 12 281 11 17

Na te same adresy można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Gmina Niepołomice
 • Adres: pl. Zwycięstwa 13, 32- 005 Niepołomice
 • Tel: +48 12 250-94-04, 250-94-34
 • Fax: +48 12 250-94-00
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.