wyniki xxi ogolnopolskiego konkursu chorow 2 20190408 1635593348

Wyciąg z PROTOKOŁU XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...”, który odbył się w dniu 6 kwietnia 2019roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

1. Organizatorem XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...” było Centrum Kultury w Niepołomicach.
2. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak.
3. Pula nagród w konkursie przedstawia się następująco: 
a) Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice pana Romana Ptaka 4.000 zł
b) organizator na nagrody finansowe przeznaczył kwotę 8.500 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci statuetek i dyplomów.
4. Nagrody finansowe zostały przyznane za Grand Prix, I, II i III miejsce.

5. Jury w składzie:
ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UP JPII - przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Kurcz
prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
prof. dr hab. Wiesław Delimat

6. Udział w konkursie zgłosiło 16 chórów z różnych regionów Polski. W Niepołomicach zaprezentowały się między innymi chóry z Łodzi, Lublina, Nowego Sącza, Leżajska, Myślenic i oczywiście chóry śpiewające w miejscowościach położonych znacznie bliżej, jak Brzesko, Kraków. Były wśród nich chóry znane już niepołomickiej publiczności jak i pierwszy raz goszczące w naszym konkursie. Podczas konkursu miasto odwiedziło blisko 500 chórzystów amatorów, którzy sprawili, że w pięknych komnatach Zamku Królewski rozbrzmiewała muzyka chóralna.
7. Chóry zaprezentowały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, a' capella lub z akompaniamentem fortepianu, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min.

9. Jury przyznało nagrody w następujący sposób:
„Złotą strunę“
1. Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa starsza 
2. Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa młodsza
3. Chór Dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie
4. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
5. Jazzowy Chór Wytwórni Łódź
6. Zespół Wokalny Cantata z Myślenic
7. Chór Canticum Novum z Suszca
8. Chór Clave de sol ze Szczucina
9. Zespół Wokalny z Szalowej

„Srebrną strunę“ 
1. Chór Cantiamo ze Szkoły Podstawej nr 2 w Leżajsku
2. Młodzieżowy Chór Scherzo I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu
3. Chór Allegria z Krakowa

„Brązową strunę“
1. Chór Cantata z Niepołomic
2. Chór Unisono Szkoły Muzycznej I st. im O.Kolberga z Czasławia
3. Mokierski Chór Kameralny z Mikołowa
4. Chór Gaudium z Brzeska

10. Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymują pamiątkową statuetkę Cecylkę. Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe dyplomy.
11. Postanowiono przyznać następujące nagrody pieniężne:

Grand Prix w wysokości 4.000 zł fundowane przez Romana Ptaka Burmistrza Niepołomic - Chór Dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

I miejsce:
Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa starsza i nagroda finansowa 2.500zł
Ex aequo
Jazzowy Chór Wytwórni Łódź i nagroda finansowa 2.500 zł

II miejsce: Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa młodsza i nagroda finansowa 2.000 zł

III miejsca: Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nagroda finansowa - 1.500 zł

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 6 kwietnia 2019r. o godz.17.30 w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.
13. Jury wyraża gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci.
14. Z wielkim uznaniem odnotować pragniemy wysoki poziom konkursu, liczne były nowe prezentacje, niektóre chóry występowały po raz pierwszy i to z dużym sukcesem, widoczna była radość i entuzjazm śpiewania, piękne stroje chóralne, wielka kultura prezentacji, a to wszystko sprawiało, że w tych dniach Niepołomice przeżywały wielkie święto chóralne. Bardzo liczne były chóry młodzieżowe i dziecięce co napawa wielką nadzieją.
15. Podziękowania składamy Burmistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, gospodarzom konkursu Centrum Kultury z panią dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za serdeczne przyjęcie blisko 500 chórzystów. Wasza doskonała organizacja, pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu.
16. Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów zachęca organizatorów do kontynuacji konkursu w Niepołomicach w roku 2020. Równocześnie dziękuje za bardzo sprawne przeprowadzenie eliminacji konkursowych.
17. Jury zauważa z wielką satysfakcją, że w grupie 16 chórów jest wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych, czego dowodem jest przyznanie tak wielu złotych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów, dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji.