xix konkurs recytatorski poezji religijnej 3 20190318 2090548616

Poezja jest chorobą niektórych ludzi,
podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi
Heinrich Heine


XIX KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
W WOLI ZABIERZOWSKIEJ

Przesłuchania konkursowe odbyły się 7 marca 2019 r. przed trzema komisjami.
Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Dziekan Dekanatu Niepołomickiego, Ksiądz Prałat Stanisław Mika oraz Burmistrz Niepołomic, Roman Ptak.

W uroczystym otwarciu kolejnej edycji konkursu wzięli udział: Ksiądz Prałat Stanisław Mika, dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach Małgorzata Gajda oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej Marta Grochot.    

Do konkursu przystąpiło 85 uczestników, którzy przybyli wraz ze swymi opiekunami.
Komisje pracowały w następujących składach:
komisja dla uczniów klas I – III szkół podstawowych:
Barbara Sołkowska – polonistka Zespołu Szkół w Niepołomicach,
Katarzyna Kopczyk – aktorka Teatru „Groteska” w Krakowie,
ks. Piotr Zioło  - duszpasterz zabierzowskiej parafii oraz wizytator Wydziału Katechetycznego Krakowskiej Kurii.
komisja dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych:
Ilona Buchner – aktorka Teatru „Groteska” w Krakowie,
Marianna Małek – polonistka ze Szkoły Podstawowej w Staniątkach,
Natalia Bochenek – absolwentka Szkoły Aktorskiej w Krakowskich Szkołach Artystycznych SPOT,
Marta Makowska – reprezentująca Referat Promocji UMiG w Niepołomicach.
komisja dla uczniów klas VII + VIII, gimnazjum i liceum:
siostra Marta Muskus – katechetka ze Szkoły Podstawowej w Niepołomicach,
Natalia Bochenek – absolwentka Szkoły Aktorskiej w Krakowskich Szkołach Artystycznych SPOT,
Andrzej Kopczyk - aktor Teatru „Groteska” w Krakowie,
Patryk Cebulski – student PWST w Krakowie.

LAUREACI:
klasy I – III
miejsce I: Anna Bobowski – Staniątki;
miejsce II: Magdalena Szewczyk – Podłęże;
miejsce III: Jakub Antończyk – Zabierzów Bocheński oraz Jakub Ślęczek - Kłaj ;
wyróżnienia – Michał Grochot z Zagórza, Wojciech Micka z Woli Zabierzowskiej, Magdalena Pigoń ze Staniątek, Katarzyna Bulka oraz Natalia Małota z Niepołomic,  Jakub Sopata z Podłęża, Emilia Sedorek, Zofia Mazurek oraz Piotr Zwolak z Niepołomic – Jazów.
klasy IV – VI
miejsce I: Tomasz Mardok – Lisak – Niepołomice;
miejsce II: Antoni Grochot – Zagórze oraz Michał Buczek - Staniątki;
miejsce III: Jan Mardosz – Lisak – Niepołomice oraz Lena Michalska – Niepołomice – Jazy;
wyróżnienia – Wiktoria Pajdzik i Olaf Pajdzik z Woli Zabierzowskiej, Emilia Kołodziej z Niepołomic, Nikola Kosakowska z Niepołomic – Podgrabia, Kinga Węgrzyn – parafia w Grabiu, Michalina Lisowska z Podłęża oraz Natasza Klejdysz z Kłaja.
Klasy VII – VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjalne:
miejsce I: Magdalena Kowalska- Niepołomice;
miejsce II: Maja Karpisz – Niepołomice - Jazy;
miejsce III: Jakub Gaczoł – Staniątki;
wyróżnienia: Natalia Czyż i Inga Krzyżanowska  - Niepołomice – Jazy, Amelia Adamczyk i Rafał Iwański  – Szarów oraz Amelia Laszczyk – Niepołomice – Podgrabie.
Szkoły ponadgimnazjalne:
miejsce I : Joanna Krzyżanowska – ZS w Niepołomicach;
miejsce II : Natalia Lasek - ZS w Niepołomicach;
miejsce III: Natalia Firlit – parafia w Szarowie oraz Franciszek Baran – parafia w Zabierzowie Bocheńskim.
wyróżnienia: Anna Pilch – parafia w Zabierzowie Bocheńskim oraz Gabriela Wąsik – ZS w Niepołomicach.

Jurorzy po zakończeniu pracy w komisjach wyrazili uznanie dla wykonawców, którzy przybyli do Woli Zabierzowskiej tak licznie, co świadczy o popularyzacji tego konkursu i daje poczucie, że poezja nie ginie, jest chętnie czytana i recytowana. Docenili naturalność i rozumienie prezentowanych wierszy oraz obecność oryginalnych tekstów

Udzielili również kilku rad, jak pracować z tekstem przygotowywanym do recytacji. Zachęcili do pracy nad dykcją, zrezygnowania z przesadnej melorecytacji i nadmiernej rytmizacji utworów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.

Zdobywcy medalowych miejsc wzięli udział w Regionalnym Konkursie Poezji Religijnej, który Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu organizuje dla województw: małopolskiego i śląskiego. Przesłuchania konkursowe odbyły się
8. 03.2019 r.
Wśród zwycięzców znaleźli się:

z klas I – III:
Magdalena Szewczyk z Podłęża i Jakub Antończyk z Zabierzowa Bocheńskiego – miejsce III;
z klas IV – VI:
Tomasz Mardok – Lisak  z Niepołomic – miejsce III;
Jan Mardok – Lisak z Niepołomic – wyróżnienie;
z  klas VII – VIII i III gimnazjum:
Jakub Gaczoł ze Staniątek – wyróżnienie;
szkoły ponadgimnazjalne:
Franciszek Baran z parafii w Zabierzowie Bocheńskim – miejsce I.

Gratulacje!


XIX Dekanalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej został zorganizowany
ze środków Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, która otrzymała na ten cel fundusze od Burmistrza Niepołomic, Centrum Kultury w Niepołomicach przekazanych za pośrednictwem Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej oraz ze środków parafii w Zabierzowie Bocheńskim.

Organizację konkursu wsparli również właściciele kilku lokalnych firm oraz inne życzliwe osoby. Należą do nich: ks. Piotr Studnicki – proboszcz, Bera Bernadeta Gabinet Kosmetyczno- Podologiczny - Zabierzów Bocheński, Uryga Daniel Tartak Wolski -  Wola Zabierzowska, Uryga Krzysztof Signum  - Zabierzów Bocheński, Restauracja U JEDYNAKA – Wola Batorska, Terczyński Julian T.U.WARTA – Niepołomice, Półtorak Maria – Studio Fotograficzne Fotomani - Zabierzów Bocheński, Wąs Bożena – Fryzjer - Zabierzów Bocheński, Bachara Barbara – Fryzjer - Zabierzów Bocheński, Wydawnictwo Skrzat – Porębski Stanisław – Kraków, Piekarnia JANEK  Szarów - Adam Dziadur, Sklep U EWY Wola Zabierzowska – Ewa Wróblewska.


Na sprawność organizacyjną konkursu wpłynęło zaangażowanie nauczycieli, a o oprawę kulinarną zadbały panie z obsługi szkoły – Małgorzata Rębilas i Wiesława Nicpoń.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

W imieniu organizatorów
 Maria Baran