IV zawody modeli szybowców relacja 1 thumb

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskich Zawodach Szybowców Halowych F1N
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

3 lipca 2021 godz.10.00

REGULAMIN  ZAWODÓW


 IV  OGÓLNOPOLSKICH  ZAWODÓW  SZYBOWCÓW  HALOWYCH  F1N
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

3 lipca 2021 godz.10.00

Organizatorzy:
Centrum Kultury w Niepołomicach
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim - Pracownia Modeli Latających i Kosmicznych

Cele zawodów:
Popularyzacja i upowszechnianie modelarstwa.
Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Kategorie wiekowe:
- młodzik (do 14 lat)
- junior (do 18 lat)
- senior

Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach oś. Kaptarz 40

Zasady przeprowadzenia zawodów

 1. Definicja - model halowy szybowca wypuszczany z ręki to model wykonujący lot w pomieszczeniu zamkniętym, bez napędu, w którym siła nośna jest wytwarzana przez siły aerodynamiczne działające na płaty nośne nieruchome względem modelu w locie (tj. powierzchnie, które nie wykonują ruchu obrotowego takiego jak w śmigłowcu, ani ruchu wahadłowego takiego jak w skrzydłowcu).
 2. Charakterystyka techniczna - nie dopuszcza się modeli o zmiennej powierzchni (tj. o zmiennej geometrii skrzydeł). Każdy zawodnik może zgłosić trzy modele. Zgłoszone modele powinny być opisane numerem licencji lub inicjałami, przed rozpoczęciem pierwszej tury lotów.
 3. Liczba lotów - każdy zawodnik może wykonać dziewięć lotów. W przypadku większej ilości zawodników w danej grupie wiekowej (powyżej 30) dopuszcza się, po wykonaniu 6 lotów konkursowych, zarządzenie rundy finałowej składającej się z 3 lotów, do której kwalifikuje się 10 najlepszych zawodników. Informacja taka musi być podana przed rozpoczęciem pierwszej kolejki lotów.
 4. Definicja lotu oficjalnego
 5. czas uzyskany w pierwszej próbie, chyba że próba ta jest nieudana zgodnie z definicją pkt.5.
 6. czas uzyskany w drugiej próbie. Jeżeli druga próba jest również nieudana zgodnie z definicją pkt.5, wówczas zawodnik otrzymuje zero punktów za lot
 7. Definicja nieudanej próby - próba jest uznana za nieudaną, jeżeli model wystartuje i nastąpi jeden z podanych niżej przypadków. Jeżeli którykolwiek z podanych przypadków nastąpi podczas pierwszej próby, wówczas zawodnik ma prawo do wykonania drugiej próby:
 8. model zderzył się z osobą lub przedmiotem trzymanym przez osobę (osobą tą nie może być sam zawodnik)
 9. model zderzył się z innym lecącym modelem
 10. Czas lotów - czas lotu musi być mierzony przez dwóch chronometrażystów przy użyciu stoperów elektronicznych z odczytem cyfrowym. Czas rejestrowany jest średnią czasów zmierzonych przez dwóch chronometrażystów zaokrągloną w dół do najbliższej dziesiątej części sekundy. W przypadku, gdy różnica czasów zarejestrowanych przez chronometrażystów wskazuje na ewidentny błąd, organizator wraz z Jury decyduje, który czas należy uznać za oficjalny lub w jaki inny sposób rozwiązać sprawę.

Pomiar czasu każdego lotu rozpoczyna się w momencie wypuszczenia modelu, a kończy się, gdy:
a) model ląduje na podłodze hali (moment zatrzymania się)
b) model zetknie się z jakąkolwiek częścią pomieszczenia lub jego wyposażeniem (nie podłogą) i ruch postępowy kończy się (ustaje).

 1. Klasyfikacja - do końcowej klasyfikacji przyjmuje się wyniki wszystkich lotów oficjalnych. W przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę (dotyczy tylko miejsc na podium).
 2. Organizacja startów - model wypuszczany jest z ręki. Zawodnik musi pozostawać na podłodze. Zezwala się na wykonanie skoku w momencie wypuszczania modelu.

Nagrody:

 1. Organizator zawodów przewidział nagrody w postaci pucharów dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, dla młodzików - upominki, a dla wszystkich uczestników - pamiątkowe dyplomy.
 2. Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice pana Romana Ptaka otrzymuje zawodnik, który uzyska najlepszy wynik zawodów (suma wszystkich lotów oficjalnych).

Postanowienia ogólne:

 1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 czerwca 2021 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Wszelkie informację dotyczące przygotowania modeli do zawodów oraz udziału w nich można uzyskać pod nr tel. 503 449 727.
 4. Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich postanowień regulaminu.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych

 1. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do prezentacji podczas zawodów w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na różnych polach eksploatacji: utrwalania w różnych formach, m.in. fotografii, audio, video, zwielokrotnienia na nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do obrotu, pamięci komputera, sieci internet i facebook, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemisji i retransmisji.
 2. Uczestnik udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w zawodach, w tym na zamieszczania w internecie i facebooku Centrum Kultury i jego partnerów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U z dnia 24 maja 2018 poz.1000) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Niepołomicach z siedzibą przy ul. Bocheńskiej 26.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe na www.kultura.niepolomice.pl/Polityka Prywatności
Pani/Pana/dziecka dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Centrum Kultury w Niepołomicach, w szczególności do organizacji zawodów i działań kulturalnych.
Podstawą do przetwarzania powyższych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na ich przetwarzanie oraz Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.
Pani/Pana/dziecka dane mogą być przekazywane tylko innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa.
Pani/Pana/dziecka dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu, zgodnie z literą prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich/dziecka danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem prawnym, umownym, albo warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania wymaganych danych nie będziemy możliwe przyjęcie zawodnika na zawody.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ich przetwarzanie do momentu wycofania.
Przekazane dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
Dane osobowe podane zostały w sposób dobrowolny.