x zabierzowski przegld koldniczy 1 20181204 1054272042

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim zaprasza do udziału w X Zabierzowskim Przeglądzie Kolędniczym "Z nieba wysokiego"

11 stycznia 2019 roku godz.17.00

REGULAMIN
X Zabierzowski Przegląd Kolędniczy "Z nieba wysokiego"
11  stycznia 2019 godz.17.00

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury w Niepołomicach
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

CELE PRZEGLĄDU:
1.Kultywowanie  tradycji kolędowania i jej upowszechnianie.
2.Ukazanie zwyczajów i obrzędów kolędowania jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej.
3.Konfrontacja zespołów kolędniczych działających na terenie Gminy
4.Integracja międzypokoleniowa.

 ZASADY OGÓLNE:
1.Do udziału w przeglądzie zapraszamy grupy kolędnicze, zespoły śpiewacze oraz indywidualnych wykonawców z terenu Gminy Niepołomice.
2.Przegląd odbędzie się w sali Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim w dniu 11 stycznia 2019 r. od godziny 17.00
3.Czas występu poszczególnych zespołów nie powinien przekraczać 10 minut.
4.Kartę uczestnika należy przesłać do  dnia 31 grudnia 2018 roku bezpośrednio do Domu Kultury lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5.Solista podaje imię i nazwisko, wiek, wykonywane kolędę/pastorałkę.
6.Zespoły podają: nazwę zespołu, rodzaj zespołu (trio, schola, zespół wokalno -instrumentalny, folklorystyczny, itp.), kategorię wiekową (dzieci; 6 - 14 lat, młodzież; 15 -18 lat, dorośli powyżej 19 lat), wykonywane kolędy/pastorałki, ilość występujących osób, osobe do kontaktu, określenie potrzeb technicznych.
7.Wykonawcy przyjeżdżają we własnym zakresie.
8.Dodatkowych informacji udziela:  Maria Strzelec instruktor Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim tel. 12 281 68 55.

KLAUZULA INFORMACYJNA-  przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U z dnia 24 maja 2018 poz.1000) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe na www.kultura.niepolomice.pl/Polityka Prywatności
Pani/Pana/dziecka dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Centrum Kultury w Niepołomicach, w szczególności do organizacji działań kulturalnych.
Podstawą do przetwarzania powyższych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na ich przetwarzanie oraz Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.
Pani/Pana/dziecka dane mogą być przekazywane tylko innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa
Pani/Pana/dziecka dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu, zgodnie z literą prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich/dziecka danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem prawnym, umownym, albo warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania wymaganych danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami prawnymi, nie będziemy mogli zrealizować usługi lub podpisać umowy.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ich przetwarzanie do momentu wycofania.
Przekazane dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.  
Dane osobowe podane zostały w sposób dobrowolny.

 

KARTA UCZESTNIKA
X Zabierzowski Przegląd Kolędniczy  "Z nieba wysokiego"
11  stycznia 2019 godz.17.00


Imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zespołu .................................................................................
………………………………………………………………………… lat …….……..………..

Rodzaj zespołu (trio, schola, wokalno-instrumentalny, folklorystyczny, itp.) ……..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….....

Kategorię wiekową (dzieci; 6 - 14 lat, młodzież; 15 -18 lat, dorośli powyżej 19 lat) ……………...…………..

Ilość występujących osób ……………….

Kierownik grupy …………………...…………………… tel. kontaktowy ……………………

Wykaz wykonywanych kolęd/pastorałek:

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Łączny czas występu .............. min

Potrzeby techniczne …………………………………………………….………………………

Kilka słów o uczestniku/ zespole

……………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………….….…..........…….


...............................................                        ...............................
       Miejscowość  i  data                            podpis

Karty uczestnictwa do pobrania w miejscowych Domach Kultury