szkoła rysunku i malarstwa

To zajęcia o charakterze integracyjnym, gdzie obok uzdolnionych dzieci i młodzieży pracują osoby dorosłe, a artyści amatorzy szlifujący swój warsztat. W zajęciach mogą uczestniczyć uzdolnione artystycznie osoby powyżej 10 roku życia.

Podczas warsztatów instruktor prowadzący czuwa nad każdym uczestnikiem indywidualnie udzielając wskazówek, uwag, sugestii i instruktarzu. Tutaj prowadzona jest również praca z młodzieżą przygotowującą się do szkół artystycznych wraz z przygotowaniem teczki.

Uczestnicy zajęć poznają różne techniki rysunku i malarstwa, elementy kompozycji plastycznej i przestrzennej, doskonalą uzdolnienia plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, rozwijają swoją wrażliwość i kreatywność.

Uczestnikiem warsztatów może zostać prawie każdy, kto ma ochotę pracować nad rozwojem własnego talentu plastycznego i chce miło spędzić czas – malując i rysując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.

dodatkowe informacje:

warsztaty odbywają się w domach kultury w Woli Batorskiej i Zagórzu
cena: 55,00 zł/ m-c/4 zajęcia

warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor, z wykształceniem i dużym doświadczeniem artystycznym
więcej szczegółów w poszczególnych domach kultury

 

  • 55,00 zł/m-c