dziesięć osob na tle obrazów

Przez pierwszy tydzień sierpnia trwała tegoroczna edycja Niepołomickiego Pleneru Malarskiego, którego efekty można oglądać na wystawie eksponowanej w Domu Kultury w Woli Batorskiej.

Do udziału w plenerze przystąpiła młodzież i dorośli, wszyscy artyści amatorzy, którzy na tydzień opanowali okolice zamku niepołomickiego, park miejski oraz niepołomickie błonia, przenosząc na płótno wybrane elementy z krajobrazu. Opiekę artystyczną nad plenerem oraz ostatecznym kształtem dzieł sprawowała dr Natalia Nowacka, a za stronę organizacyjną pleneru odpowiadał  Dom Kultury w Woli Batorskiej.

Uroczyste otwarcie wystawy zbiorowej odbyło się 5 listopada 2022, którego dokonały dr Natalia Nowacka oraz Małgorzata Gajda Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach.

Zaproszeni goście oraz autorzy jako pierwsi zobaczyli obrazy poplenerowe w ostatecznym kształcie, w tym fragmenty niepołomickiego zamku, podegrodzia, zabytkowy kościół,  dom z pięknym drewnianym ganeczkiem stojący przy ul.1-go maja.

Udział w plenerze to nie tylko ciekawe spędzenie wakacyjnego czasu, to przede wszystkim możliwość rozwijania swoich pasji i talentów, pod okiem profesjonalnego opiekuna. Wszyscy autorzy powstałych w tym roku dzieł mają uzasadnione prawo czuć zadowolenie i dumę z efektów swoich działań artystycznych.

Wystawę można oglądać codziennie z wyjątkiem niedziel w godzinach pracy placówki.