Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/joomgallery/originals/zawody_modeli_szybowcow_halowych_856/zawody_modeli_szybowcow_halowych_1_20181103_1018739073.jpg'
There was a problem loading image 'images/joomgallery/originals/zawody_modeli_szybowcow_halowych_856/zawody_modeli_szybowcow_halowych_1_20181103_1018739073.jpg'

zawody modeli szybowcow halowych 1 20181103 1018739073Centrum Kultury w Niepołomicach - Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim oraz Pracownia Modeli Latających i Kosmicznych zapraszają do udziału w zawodach modeli szybowców wypuszczanych z ręki w konkurencji F1N
15 grudnia 2018 godz.10.00

Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim

REGULAMIN

Zawodów modeli szybowców halowych wypuszczanych z ręki w konkurencji F1N
II Mistrzostw o Puchar Dyrektora Centrum Kultury w Niepołomicach

15 grudnia 2018 godz.10.00

Organizatorzy:

Centrum Kultury w Niepołomicach
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim- Pracownia Modeli Latających i Kosmicznych

Cele zawodów:

1.Popularyzacja i upowszechnianie modelarstwa.
2.Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Kategoria wiekowa:

W naszych zawodach udział mogą wziąć dzieci w wieku do lat 14 (kategoria młodzików).

Miejsce zawodów:

Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim

Do startu w zawodach dopuszczone są modele:

1. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do rozmiarów i rodzaju konstrukcji, za wyjątkiem:
a) modele muszą być bez napędu,
b) siła nośna nie może być wytwarzana przez powierzchnie, które wykonują ruch obrotowy jak w śmigłowcu, ani ruch wahadłowy jak w skrzydłowcu.
Modele najczęściej mają rozpiętość skrzydeł do około 50 cm i masę do kilkunastu gramów. Zestawy tego rodzaju modeli można kupić w sklepach modelarskich lub bezpośrednio u producentów (ten drugi sposób jest prawie wyłącznym sposobem zaopatrywania się uczestników zawodów). Bardziej zawansowani modelarze wykonują modele samodzielnie.

Ilość lotów:

Każdy zawodnik będzie mógł wykonać dziewięć lotów (trzy kolejki po trzy loty), a przy końcowej klasyfikacji uwzględniane zostaną trzy najlepsze czasy (ich suma).

Pomiar wyników:

1. II Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Centrum Kultury w Niepołomicach zostaną rozegrane zgodnie z przepisami tymczasowymi FAI (Międzynarodowej Organizacji Lotniczej) z zastrzeżeniem, że czasy lotów mogą być mierzone przez jednego, a nie dwóch chronometrażystów.
2. Jedynym kryterium pomiaru wyników jest czas mierzony od miejsca startu modelu (od wyrzutu z ręki )do zatrzymania modelu (lądowania).
Wyniki końcowe:
Do ustalenia wyniku końcowego każdego zawodnika przyjmuje się sumę trzech najlepszych czasów.
Nagrody:
Dla trzech najlepszych zawodników przyznane zostaną puchary, a dla wszystkich uczestników upominki i pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia ogólne:

1.Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
2.Zgłoszenia przyjmowane są w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim do dnia 13 grudnia 2018 osobiście, telefonicznie lub pod niżej wymienionym adresem mailowym.
3.Wszelkie informację dotyczące przygotowania modeli do zawodów oraz udziału w nich można uzyskać w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim pod nr tel. 12 2816 855 w godz.14.00 - 20.00 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub u przedstawiciela organizatora zawodów K.Gawłowskiego nr tel. 503 449 727, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  

Zainteresowanych udziałem w zawodach zapraszamy też do odwiedzenia pracowni modelarskiej w Woli Batorskiej lub Zabierzowie Bocheńskim.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych

1.    Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas działań kulturalnych w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich formach, takich jak fotografia, audio, video, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do obrotu, pamięci komputera, sieci internet i facebook, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemisji i retransmisji.
2.    Uczestnik udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w zajęciach artystycznych, w tym na zamieszczania w internecie i facebooku Centrum Kultury i jego partnerów.

KLAUZULA INFORMACYJNA-  przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U z dnia 24 maja 2018 poz.1000) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Niepołomicach z siedzibą przy ul. Bocheńskiej 26.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe na www.kultura.niepolomice.pl/Polityka Prywatności
Pani/Pana/dziecka dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Centrum Kultury w Niepołomicach, w szczególności do organizacji działań kulturalnych.
Podstawą do przetwarzania powyższych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na ich przetwarzanie oraz Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.
Pani/Pana/dziecka dane mogą być przekazywane tylko innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa
Pani/Pana/dziecka dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu, zgodnie z literą prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich/dziecka danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem prawnym, umownym, albo warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania wymaganych danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami prawnymi, nie będziemy mogli zrealizować usługi lub podpisać umowy.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ich przetwarzanie do momentu wycofania.
Przekazane dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.  
Dane osobowe podane zostały w sposób dobrowolny.