Czytaj więcej...WARSZTATY PISANIA IKON
Warsztaty organizowane cyklicznie dla osób o różnym stopniu zaawansowania /I, II, III stopień/ lub wspólnie dla osób rozpoczynających i posiadających już określone umiejętności.

Warsztaty pisania ikon to forma artystycznie zaawansowana, do realizacji której wymagane są podstawowe predyspozycje artystyczno - plastyczne, pewne doświadczenie i wiedza praktyczna. Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w podstawy sztuki piania ikon, od przygotowania podobrazia, poprzez malarstwo temperowe na desce do pozłacania.
Pisanie ikon to malarstwo oparte na ściśle określonych zasadach. Uczestnicy tworzą w oparciu o wielowiekowy kanon, poznają obowiązującą symbolikę, znaczenie kolorów, układy kompozycyjne, stosowaną w ikonach perspektywę. Ikona powstaje na specjalnie przygotowanej desce, a  postacie świętych wykonane są płaską plamą barwną, obwiedzioną ciemnym konturem. Pierwotnie była to sekretna dziedzina sztuki dostępna jedynie mnichom, a obecnie zyskuje ona popularność.

Zajęcia organizowane są w Domu Kultury w Woli Batorskiej, w cyklach weekendowych i kończą się poświęceniem dzieła.
Organizator zapewnia potrzebne materiały i narzędzia.

Czytaj więcej...WARSZTATY WITRAŻOWE
Warsztaty tworzenia witrażu, z powodu kruchości materii i stosowanych narzędzi pracy adresowane są wyłacznie do osób dorosłych, zarówno do początkujących, jak i tych które mają już pierwsze umiejętności. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy poznają i doskonalą praktyczne umiejętności pracy w technice witrażowej Tiffany'ego.

Spotkania realizowane z uczestnikami o różnym stopniu zaawansowania.

Osoby, które rozpoczynają przygodę z witarżem nabędą podstawowe umiejętności i poznają zasady pracy ze szkłem, taśmą miedzianą i cyną lutowniczą oraz samą lutownicą. Każdy nauczy się ciąć, obłamywać i szlifować szkło. Pozna narzędzia niezbędne do pracy z witrażem i szkłem, nauczy się bezpiecznie je użytkować, posługiwać się nożem do szkła, szczypcami do obłamywania, szlifierką i innymi narzędziami służącymi do obróbki tego kruchego materiału.

Każdy projektuje swój własny witraż, który następnie realizuje.
Podczas warsztatów wykonywane są małe formy.

Warsztaty organizowane jeden raz w miesiącu w Domu Kultury  w Ochmanowie, po zebraniu grupy.

Zapewniamy potrzebne narzędzia i materiały.

Czytaj więcej...GALERIA SZTUKI W WOLI BATORSKIEJ
W 2017 roku w Domu Kultury w Woli Batorskiej utworzona została galeria, w której prezentowane są prace artystów profesjonalistów, artystów amatorów oraz uczestników warsztatów artystycznych realizowanych w placówce. Organizowane są wystawy indywidualne i zbiorowe, dzieł o charakterze tradycyjnym – malarstwo, rysunek, grafika, fotografia.

Głównym celem prowadzenia galerii jest promocja działalności artystycznej mieszkańców gminy, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku obcowania z dziełami sztuki.

Artyści zainteresowani zorganizowaniem wystawy ich prac proszeni są o zgłaszanie swoich propozycji w Domu Kultury.