przy stole kobieta obok chłopak patzrący w książkę

Lekcje języka angielskiego prowadzone są głównie dla dzieci szkolnych, z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania.

Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w małych grupach, kierowane są do dzieci i młodzieży, ale mogą na nie uczęszczać również osoby dorosłe.

Informacje dodatkowe

czas: 45min

cena: płatne u prowadzącego

  • płatne u prowadzącego