KAS 2

Klub Aktywnego Seniora to zajęcia kierowane do osób powyżej 55 r.ż., zarówno kobiet jak i mężczyzn. Akces przystąpienia do Klubu można zgłosić w dowolnym czasie.

Spotkania seniorów odbywają się zasadniczo raz w tygodniu, w podziale na dwie grupy, a udział w nich jest dobrowolny. Można korzystać ze wszystkich propozycji lub wybrać dowolną.

Seniorzy korzystają z propozycji koordynatora klubu, którym jest instruktor domu kultury, ale też sami zgłaszają własne propozycje i pomysły. Klub tworzony jest z myślą o Seniorach, więc ich głos jest tutaj bardzo ważny.

Wiodącym celem zajęć dla tej grupy osób jest tworzenie propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, troska o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a także tworzenie warunków do nawiązania nowych lub odświeżenia starych znajomości.

W ramach spotkań odbywają się między innymi:

 • warsztaty różnorodnego rękodzieła
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • spotkania przy kawie i herbacie,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • wyjazdy do teatru, kina lub na koncert,
 • gimnastykę dla Seniora
 • dodatkowe informacje:
 • zajęcia trwające 120 – 180 min.
 • zajęcia nieodpłatne
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów

więcej szczegółów w dom kultury

 • nieodpłatnie