KAS 2

Zajęcia kierowane do osób powyżej 55 r.ż., zarówno kobiet jak i mężczyzn. Swój udział w Klubie można zgłosić w dowolnym czasie.

Spotkania seniorów odbywają się raz w tygodniu, a udział w nich jest dobrowolny. Można korzystać ze wszystkich propozycji lub wybrać dowolne formy aktywności dowolną.

Seniorzy mogą korzystać z propozycji kierowanych właśnie do nich przez koordynatora klubu, którym jest instruktor domu kultury, ale też sami mogą zgłaszać swoje propozycje i pomysły. Klub tworzony jest z myślą o Seniorach, więc ich głos jest tutaj bardzo ważny.

Wiodącym celem zajęć dla tej grupy osób jest tworzenie propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, troska o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a także tworzenie warunków do nawiązania nowych lub odświeżenia starych znajomości.

W ramach spotkań odbywają się między innymi:

 • warsztaty rękodzieła artystycznego
 • warsztaty rozwijające umiejętności obsługi komputera
 • inne formy zajęć rozwijające talenty i zainteresowania,
 • spotkania z ciekawymi osobami, przy kawie i herbacie,
 • wyjazdy do teatru, kina lub na koncert,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • gimnastykę dla Seniora
 • dodatkowe informacje:
 • zajęcia trwające od 120 – 180 min. tygodniowo
 • zajęcia nieodpłatne dla seniorów
 • warsztaty prowadzone przez profesjonalnych instruktorów

więcej szczegółów w dom kultury

 • nieodpłatnie