seniorki w zabytkowym wnętrzu

Zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora kierowane do osób powyżej 55 r.ż., zarówno kobiet jak i mężczyzn. Swój udział w Klubie można zgłosić w dowolnym czasie.

Spotkania seniorów odbywają się raz w tygodniu, każdy może wybrać dowolną formę aktywności. Seniorzy mogą korzystać z propozycji kierowanych właśnie do nich przez koordynatora klubu, którym jest instruktor domu kultury, ale też sami mogą zgłaszać swoje propozycje i pomysły. Klub tworzony jest z myślą o Seniorach, więc ich głos jest tutaj bardzo ważny.

Wiodącym celem zajęć dla tej grupy osób jest  tworzenie propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, troska o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a także tworzenie warunków do nawiązania nowych lub odświeżenia starych znajomości.

W ramach spotkań odbywają się między innymi:
warsztaty rękodzieła artystycznego
warsztaty rozwijające umiejętności obsługi komputera
inne formy zajęć rozwijające talenty i zainteresowania,
spotkania z ciekawymi osobami, przy kawie i herbacie,
wyjazdy do teatru, kina lub na koncert,
wycieczki krajoznawcze,
gimnastykę dla Seniora

dodatkowe informacje:

czas: od 120 – 180 min. tygodniowo

cena: nieodpłatne

więcej szczegółów w domu kultury

  • nieodpłatne