spotkania melodii 2

Działający przy domu kultury Zespół Melodia to aktywna i kreatywna grupa osób dorosłych, śpiewających amatorsko. Zespół spotyka się systematycznie na cotygodniowych próbach, które głównie przeznaczone są na doskonalenie umiejętności wokalnych.

W spotkaniach tych uczestniczą członkowie zespołu.

Czas spotkań przeznaczany jest także na opracowywanie i przygotowanie programów i występów planowanych przez zespół. Tutaj rodzą się nowe pomysły sceniczne, ustalany jest dobór repertuaru, określane są dalsze cele i zadania do realizacji.

To również możliwość miłego i kreatywnego spędzania czasu wśród osób o podobnych zainteresowaniach i pasji śpiewania.

dodatkowe informacje:

zajęcia nieodpłatne
więcej szczegółów w domu kultury

  • nieodpłatne