pisanie ikon 2

Warsztaty PISANIA IKON organizowane są cyklicznie dla osób dorosłych posiadających umiejętności o różnym stopniu zaawansowania. W warsztatach odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, tak więc mogą w nich uczestniczyć równocześnie osoby rozpoczynające i posiadających już określone umiejętności.

Warsztaty pisania ikon to forma artystycznie zaawansowana, do realizacji której wymagane są podstawowe predyspozycje artystyczno - plastyczne, pewne doświadczenie i wiedza praktyczna.

Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w podstawy sztuki piania ikon, od przygotowania podobrazia, poprzez malarstwo temperowe na desce do pozłacania.

Pisanie ikon to malarstwo oparte na ściśle określonych zasadach. Uczestnicy tworzą w oparciu o wielowiekowy kanon, poznają obowiązującą symbolikę, znaczenie kolorów, układy kompozycyjne, stosowaną w ikonach perspektywę.

Ikona powstaje na specjalnie przygotowanej desce, a  postacie świętych wykonane są płaską plamą barwną, obwiedzioną ciemnym konturem. Pierwotnie była to sekretna dziedzina sztuki dostępna jedynie mnichom, a obecnie zyskuje ona popularność.

W ramach warsztatów organizowane są również kursy pozłotnictwa.

Zajęcia organizowane są w Domu Kultury w Woli Batorskiej, jeden lub dwa razy w roku, w 6 dniowych cyklach sobotnio - niedzielnych i kończą się poświęceniem dzieła.

Informacje dodatkowe:

Warsztaty prowadzą wyspecjalizowani artyści z pracowni pisania ikon i pozłotnictwa
Cena: zależna od aktualnych cen materiałów realizacyjnych, wskazywana przy zapowiedzi warsztatów, do chwili obecnej mieściła się w przedziale 600 – 780 zł za cały cykl 6 warsztatów
Organizator zapewnia potrzebne materiały i narzędzia.